Kapital Administrare Blocuri
Bucuresti

SC KAPITAL ADMINISTRARE BLOCURI SRL, cu sediul in Bucuresti, Al. Dorohoi., Sector 4, prin programul informatic de administrare BlocManagerNet, aduce o calitate superioară serviciilor de pe piaţa administrării imobilelor.

Kapital Administrare Blocuri Bucuresti

Despre noi

SC KAPITAL ADMINISTRARE BLOCURI SRL, cu sediul in Bucuresti, Al. Dorohoi., Sector 4, prin programul informatic de administrare BlocManagerNet, aduce o calitate superioară serviciilor de pe piaţa administrării imobilelor si a serviciilor profesionale de curatenie in blocuri.

Aveti acces online permanent, Bloc Manager special conceput pentru activitatea de administrare blocuri pe nivele de acces pentru toti proprietarii;

 • Acces permanent la toate registrele si evidentele contabile, din care mentionam:

Kapital Administrare Blocuri Bucuresti

 • linistea de a stii ca blocul dvs este administrat la cele mai ridicate standarde de calitate;

 • siguranta financiara datorata faptului ca toate platile sunt efectuate transparent, pe cat posibil prin transferuri bancare;

 • certitudinea ca sesizarile dvs sunt luate in calcul si ca “cineva” va asculta si va rezolva problemele .

Punem la dispozitia clientilor nostri solutii complete personalizate de curatenie la standarde inalte de calitate, indiferentde specificul sau marimea asociatiei de proprietari.

Serviciile de curatenie la scari de bloc sunt de foarte multe ori o problema destul de complicata pentru membrii asociatieide proprietari si, in special pentru administratorul blocului si membrii comitetului executiv.

Kapital Administrare Blocuri Bucuresti

Kapital Administrare Blocuri Bucuresti

Pentru asigurarea managementului de proprietate şi financiar al condominiului, vă oferim urmatoarele servicii profesionale:

Casierie


Revisal


Intocmire liste de întreţinere


Declaraţii fiscale


Administrare imobil conform legii 196/2018


Întocmirea documentaţiei în vederea recuperării restanţelor


Contabilitate în partidă simplă sau dublă


Kapital Administrare Blocuri Bucuresti

Servicii

Kapital Administrare Blocuri Bucuresti

CONTABILITATE

 • Organizarea şi conducerea contabilității în partidă simplă cu ajutorul mijloacelor informatice, în condiţiile legii, aplicaţia utilizată în acest sens fiind Bloc Manager NET;

 • Întocmirea listelor lunare de plată a întreţinerii în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • Întocmirea şi completarea registrului jurnal, registrului inventar, registrului pentru evidenţa fondului de reparaţii, registrului pentru evidenţa fondului de rulment, registrului pentru evidenţa sumelor speciale, registrului pentru evidenţa fondului de penalizări, precum şi alte formulare specifice activităţii de contabilitate, prevăzute prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor şi alte reglementări legale în vigoare;

 • Calcularea şi încasarea penalizărilor conform reglementărilor legale în vigoare şi sistemului aprobat de Adunarea Generală;

 • Întocmirea lunară a situaţiei elementelor de activ şi pasiv şi depunerea acestora semestrial la Primărie conform legii nr196/2018

 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale necesare la Administraţia financiară de care aparţine Asociaţia de Proprietari;

 • Editarea ştatelor de plată pentru angajaţii asociaţiei de proprietari;

 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la asigurările sociale pentru remuneraţiile personalului angajat;

 • Plata impozitului şi contirbuţiilor datorate de Asociaţia de Proprietari pentru remuneraţiile personalului anggjat;

 • Depunerea online, cu semnătură electronică, a declaraţiilor fiscale pentru angajaţii asociaţiei de proprietari;

 • Plata tuturor facturilor emise de furnizori;

 • Prezentarea, la solicitarea Comitetului Executiv a rapoartelor sau documentelor necesare unor verificări financiar-contabile;

 • Întocmirea şi prezentarea anuală, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Proprietari, a raportului privind administrarea condominiului pentru anul precedent.

Kapital Administrare Blocuri Bucuresti Calculators and documents. Accounts department.

Kapital Administrare Blocuri Bucuresti

CASIERIE

 • Încasarea, cu frecvenţa şi în locurile specificate în contract, a cotelor de contribuţie a proprietarilor la cheltuielile curente ale asociaţiei precum şi a altor venituri cuvenite asociaţiei de proprietari.

 • Plata  cotelor de contribuţie a proprietarilor la cheltuielile curente , se pot plati on-line in contul Asociatiei.

Kapital Administrare Blocuri Bucuresti

ADMINISTRARE TEHNICA

 • Inspectarea periodică a proprietăţii comune, în vederea remedierii defecţiunilor apărute la instalaţiile de folosinţă comună şi a eliminării pierderilor care determină creşterea nejustificată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari (avarii la instalaţia de apă etc);

 • Inspectarea proprietăţii individuale, numai cu acordul proprietarilor, în vederea remedierii defecţiunilor apărutela instalaţiile de folosinţă comună şi a eliminării pierderilor care determină creşterea nejustificată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari sau ale proprietarilor (scurgeri de apă, etc.);

 • Supunerea spre analiză a ofertelor furnizorilor de bunuri şi servicii în vederea selectării ofertei care satisface cerinţele de preţ, durată de execuţie şi calitate. Obţinerea aprobării Comitetului Executiv al Asociaţiei de Proprietari;

 • Procurarea materialelor necesare întreţinerii şi reparaţiilor curente proprietăţii comune a asociaţiei de proprietari;

 • Urmărirea realizării contractelor încheiate de asociaţia de proprietari cu furnizorii de bunuri şi servicii şi supravegherea lucrărilor de reparaţii şi participarea la recepţia acestora;

 • Verificarea anuala a indexului contoarelor de apartament, calculul consumurilor şi a costurilor aferente;

 • Controlul facturării corecte a consumurilor de energie electrică, apă, etc, în funcţie de indexul contoarelor de bloc, conform prevederilor legale şi în funcţie de normele metodologice de repartizare a consumurilor;

 • Controlul îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale personalului angajat de asociaţia de proprietari pentru curăţenie, încărcarea şi evacuarea gunoiului menajer şi alte activităţi. Sesizarea comitetului executiv în cazul încălcării acestora;

 • Efectuarea de mici reparaţii la elementele proprietăţii comune (înlocuire becuri, întrerupătoare, elemente de închidere la uşi sau ferestre, etc). Pentru acestea, asociaţia de proprietari va suporta doar costul materialelor folosite;

 • De asemenea, vă putem pune la dispoziţie, direct sau prin parteneri o gamă largă de servicii de care este nevoie în cadrul oricăror Asociaţii de Proprietari sau locuinţe individuale.

Kapital Administrare Blocuri Bucuresti

SERVICII DE CURATENIE

 • Eliminati grija de a ramane fara femeie de serviciu la bloc;

 • Scapati de responsabilitatea de a avea angajati pentru curatenie in cadrul asociatiei si toate inconvenientele birocratice cauzate de acest fapt;

 • Aveti linistea de a stii ca blocul dvs are asigurate servicii de calitate garantate prin contract;

 • Siguranta financiara datorata faptului ca toate platile sunt clare si fixe lunar, existand astfel predictibilitate a costurilor;

 • Nu mai trebuie sa platiti 14 luni si sa beneficiati de fapt de servicii de calitate 11 luni pe an;

 • Nu mai trebuie sa raspundeti la intrebari de genul:

 •  “Ce facem daca isi ia femeia de serviciu concediu de odihna?”
 •  “Cine face curatenie daca femeia de serviciu se imbolnaveste si intra in concediu medical?”
 • “Ce facem daca femeia de serviciu nu mai corespunde cerintelor si trebuie inlocuita dar nu putem ca are contract de munca?”
 • Certitudinea ca sesizarile dvs sunt luate in calcul si ca “cineva” va asculta si va rezolva problemele, cat mairapid posibil;

 Si, multe altele…

Kapital Administrare Blocuri Bucuresti

Contact

Va punem la dispozitie urmatoarele modalitati permanente de comunicare:

NON-STOP o linie telefonica la care au acces toti proprietarii pentru semnalarea oricaror probleme care privesc desfasurarea activitatii

Adresa

Str. Aleea Dorohoi, nr.8, Bl A10, ap.4, sector 4,Bucuresti

Telefon

0725944191, 0766252617

Email

barburoxani@yahoo.com